OSMANLI BEYLİĞİNİN KURULUŞU

Asiye Bozkuş

Flipped Classroom Uygulaması

Konu: Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Kazanım: Osmanlı Beyliğinin kuruluş süreci ve kuruluşa dair farklı görüşleri analiz eder.

 Sınıf: 10

Süre: 30dk

Konuyu kavratmak için üç hedef belirlendi.

1-Osmanlı Beyliğinin kurucusunun kim olduğunu söylemek.

2-Osmanlı Beyliğinin kurulduğu ve beyliğin genişlediği yerleri söylemek.

3-Osmanlı Beyliğinin kuruluş tarihinin kaynaklarda farklı tarihlerde gösterilme nedenini açıklamak.

Uygulamanın aşamaları:

1-Ögrencilere, konu ile ilgili ön çalışma yapmaları için MEB EBA’da Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu konulu videoyu izlemeleri ödev olarak verildi.

2-Öğrencilerden, videoyu izlendikten sonra konu ile ilgili araştırma yapmaları istendi.

3-Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen derste; Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu anlatıldı ve akabinde konu videosu izletildi.

4-Öğrencilerin konu ile ilgili öğrendiklerinin derste arkadaşları ile paylaşmaları istendi.

5-Dersin sonunda; Osmanlı Beyliğinin kuruluşuna dair yeterli kaynağının bulunmayışının nedenleri anlatıldı. Osmanlı Beyliğinin ne zaman, nerede, kim tarafından kurulduğu ifade edilerek konu pekiştirildi.

FİZİK DERSİ FLIPPED CLASSROOM UYGULAMASI YASEMİN HOCA

Flipped Classroom Uygulaması

Konu: ADEZYON ,KOHEZYON ,YÜZEY GERİLİMİ VE KILCALLIK

Kazanım: Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar.

Sınıf: 9

Süre:30+30=60dk

Konuyu kavratmak için üç hedef belirlendi.

1- Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklamak

2-Yüzey Gerilimi ve kılcallık olaylarını örneklerle açıklamak

3-Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri kahoot kulanarak gözden geçirmelerini sağlamak
Uygulamanın aşamaları:

1-Öğrencilere oluşturulan ders notları pdf olarak gönderildi.

2-Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen derste konunun ayrıntıları üzerinde duruldu.

3-Dersin işlenişi sırasında ders sunusu üzerinden Adezyon Kohezyon Yüzey gerilimi ve kılcallık anlatıldı.

4-Öğretmen tarafından oluşturulan kahoot uygulaması yapıldı.

5- Öğrencilere uygulama zamanı (WhatsApp ,Google Classroom ) duyuruldu.

6-  Öğrencilere olumlu pekistireçler verilerek , uygulamada yer almaları sağlandı.

ÖZGÜR TAYYAN FLIPPED CLASSROOM ÇALIŞMASI

FLIPPED CLASSROOM TÜRKİYENİN MADENLERİ

                                             BİR FLİPPED CLASSROOM UYGULAMASI

KONU: TÜRKİYE’NİN MADENLERİ

KAZANIM: Türkiye’nin Maden Zenginliği Hakkında Bilgi Kazandırmak. 

SINIF: 11. Sınıflar

SÜRE: 40+40= 80 dakika

Konuyu kavratmak amacıyla 2 hedef belirlendi.

1.Madenlerin hangi alanlarda kullanıldığını kavratmak.

2.Türkiye’de bu madenlerin en fazla bulunduğu ve çıkarıldığı bölge, il ve ilçeleri kavratmak.

                                                           UYGULAMANIN AŞAMALARI

1.AŞAMA: Öğrencilere Ev Ödevinin Verilmesi

Türkiye’nin madenleri ile ilgili konu anlatım videoları EBA ve Whatsapp  üzerinden öğrencilere gönderildi. Ders kitabındaki konunun çalışılması istendi.

 2.AŞAMA: Öğrencilerin Gruplara Ayrılması. Sınıf içindeki öğrenciler dörder yada beşerli gruplara ayrıldı.

3.AŞAMA: 1. Ve 2. Ders saatinde madenlerin kullanım alanlarını ve  çıkarıldığı yerleri  gösteren birer tablo dağıtılmıştır.

4.AŞAMA: Öğrencilere, oluşturdukları gruplarda tabloda kullanım alanları ve çıkarıldığı yerler verilen madenlerin isimlerini kendi aralarında tartışarak yan taraftaki boşluğa yazması istenmiştir.

5.AŞAMA: Grupların çalışmaları tahtaya yapıştırılarak, vermiş oldukları cevapların kontrol edilmesi sağlanmıştır.

6.AŞAMA: Bu aşamada başarılı olan öğrenci grubunun performansına önceden belirlenen not eklenmiştir.

BİROL EVREN FLIPPED CLASSROOM ÇALIŞMALARI 1

      FLIPPED CLASSROOM UYGULAMASI

DERS : İNGİLİZCE

KONU: NEW VOCABULARIES (WORDS GO TOGETHER / COLLOCATION )

KAZANIM: Kelime dağarcığını genişletmek, birlikte kullanılan kelimelere dikkat çekmek

SINIF: 10. Sınıflar

SÜRE: 30 dakika  (ONLINE COURSE)

HEDEFLER :

  1. Kelime kullanımında farkındalığı arttırmak
  2. Yakın anlamlıları doğru tesbit etmek
  3. Cümle, Paragraf bütünlüğünü kontrol etmek
  4. Karşılıklı fikirleri dinlemek ve irdelemek

                                                           UYGULAMANIN AŞAMALARI

1.AŞAMA: Öğrencilere 8 Count me 10 kitabının 21. Sayfası ) ödev olarak verildi

2.AŞAMA: Öğrencilerin uzaktan eğitimden dolayı bireysel çalışmaları istendi.

3.AŞAMA: Ders Zoom Konferans sistemi üzerinden yapıldı. Öğrencilerin derse katılımları izin alınarak kayıt edildi.

4.AŞAMA: Öğrencilere verilen kelimelerle boşlukları tamamladılar, alternatifleri tartıştılar.

5.AŞAMA: Öğrenciler fikirlerini cümlelere döktüler ve analiz ederek en uygun  alternatifi buldular.

6.AŞAMA: Derse katılan öğrenciler performanslarına göre kayıt edildi.

7.AŞAMA: Öğrencilere collocation kullanımı üzerine cümle yazmaları için pekiştireç ödevi verildi.

Kendinizi Tanıtın (Örnek Gönderi)

Bu, orijinal olarak Blog Yazma Üniversitesi’nin bir parçası olarak yayımlanan örnek bir gönderidir. On programımızdan birine kaydolun ve blogunuza doğru şekilde başlayın.

Bugün bir gönderi yayımlayacaksınız. Blogunuzun nasıl görüneceği hakkında endişelenmeyin. Blogunuzu henüz adlandırmadıysanız veya bunaldığınızı hissediyorsanız merak etmeyin. “Yeni Gönderi” düğmesine tıklayıp bize neden burada olduğunuzu söylemeniz yeterli.

Bunu neden yapmalısınız?

  • Çünkü bu, yeni okuyucuların bağlam hakkında bilgi edinmesini sağlar. Blogunuz neyle ilgili? İnsanlar blogunuzu neden okumalı?
  • Blogunuz ve blogunuzda neler yapmak istediğinizle ilgili fikirlerinize odaklanmanıza yardımcı olur.

Gönderi kısa veya uzun olabilir ve hayatınıza dair kişisel bir giriş, blogun amacı hakkında bir açıklama, geleceğe dair bir manifesto ya da yayımlamak istediğiniz içerik türlerine genel bir bakış sunabilir.

Başlamanıza yardımcı olacak birkaç soruyu aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kişisel bir günlük tutmak yerine neden insanların okuyabileceği bir blog yazıyorsunuz?
  • Hangi konular hakkında yazmayı düşünüyorsunuz?
  • Blogunuz aracılığıyla kimlerle bağlantı kurmak istersiniz?
  • Önümüzdeki yıl boyunca başarıyla blog yazarsanız nereye ulaşmış olmak istersiniz?

Bunlar hakkında yazmak zorunda değilsiniz. Blogları harika kılan özelliklerden biri de öğrenmemizle, gelişmemizle ve birbirimizle etkileşime geçmemizle devamlı olarak gelişmeleridir. Ancak neden blog yazmaya başladığınızı ve buna nereden başladığınızı bilmeniz faydalıdır ve hedeflerinizi açıkça ifade ederek, daha fazla gönderi fikri elde edebilirsiniz.

Nasıl başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Aklınıza gelen ilk şeyi yazın. Hepimizin sevdiği yazma üzerine bir kitabın yazarı olan Anne Lamott, kendinize önce “kötü bir taslak” yazma fırsatını tanımanızı söylüyor. Anne harika bir noktaya değiniyor; endişe duymadan, yalnızca yazmaya başlayın ve sonra düzenleyin.

Yayımlamaya hazır olduğunuzda, blogunuzun odaklandığı konuları açıklayan üç ila beş etiket ekleyin: yazma, fotoğrafçılık, kurgu, ebeveynlik, yemek, arabalar, filmler veya spor. Bu etiketler, bu konularla ilgilenen ziyaretçilerin Reader’da sizi bulmasına yardımcı olur. Yeni blog yazarlarının sizi bulabilmesi için etiketlerinizden biri mutlaka “zerotohero” olsun.